EGR programinis šalinimas

Programinio šalinimo kaina nuo 50 eurų. Išsamesne informacija telefonu

EGR vožtuvas įrengiamas automobiliuose, atitinkančiuose „Euro-3″ arba aukštesnį aplinkosaugos standartą. Įrenginys yra skirtas sumažinti azoto oksido išmetimą į aplinką.

EGR programinis šalinimas

Variklyje degant kurui susidaro išmetamosios dujos, kuriuos vožtuvas grąžina į įsiurbimo kolektorių. Taigi, neretai stebimas variklio užteršimas suodžiais, o variklio alyva labai greitai oksiduojasi. Dėl šių priežasčių VDV galia sumažėja, ir daugelis vairuotojų atlieka EGR programinį išjungimą. Mūsų kompanija atlieka transporto priemonės kompiuterio programinės įrangos perrašymą, o taip pat gamina raktus automobiliams.

Vairuotojo dėmesiui

Išmetamųjų dujų pakartotinio panaudojimo sistemą sudaro vamzdeliai, pro kuriuos iš išmetimo kolektoriaus yra šalinamas azoto oksidas, EGR vožtuvas, turintis pavarą, o taip pat kanalai, kurie veda prie įsiurbimo kolektoriaus. Dujų recirkuliacijos proceso reguliavimą vykdo elektronikos blokas, kuris taip pat valdo variklį (ECU). Bandant fiziškai atjungti vožtuvą prietaisų skydelyje užsidega avarinis indikatorius „check engine“, o variklio galia neretai sumažėja.

Taisyklingo EGR pašalinimo metu atliekamas ECU perprogramavimas, kurio metu variklis sureguliuojamas taip, kad funkcionuotų be išmetamųjų dujų. Programinės įrangos keitimas ir perrašymas vykdomas per kompiuterinės diagnostikos jungtį. Aukščiau minėtos procedūros atlikimui būtina įtraukti į darbą specialistus, turinčius puikius programavimo įgūdžius. Mūsų kompanija atlieka profesionalų automobilio kompiuterio programinės įrangos perrašymą, o taip pat gamina raktus automobiliams.

Programiškai išjungus EGR vožtuvą, jis lieka uždarytas, ir to rezultate susidaro nuodegos, dėl kurių pažeidžiamas detalės hermetiškumas ir pasireiškia ankstyvas nusidėvėjimas. Tokiu atveju reikia reguliariai valyti vožtuvą arba įrengti sklendę. Fizinis ir programinis EGR vožtuvo išjungimas leidžia padidnti variklio galią.